Fritidspas:

DER KAN PR. 1. AUGUST IKKE UDBETALES FRITIDSPAS TIL FORENINGER FRA KULTUR & FRITID. 
FRITIDSPASORDNINGEN ER OVERGÅET TIL FOLKESKOLERNE PR. 1. AUGUST. 

KONTAKT DERFOR DIN EGEN SKOLE ELLER BØRN & SKOLE I TINGLEV. 


Et fritidspas dækker kontingentet til en kultur- eller fritidsforening i Aabenraa Kommune på op til 1000 kr. pr. barn om året.

Fritidspas gives til børn fra 0. til 9. klasse og unge med tilknytning til SSP, der i fritiden af en økonomisk-, social- eller sundhedsmæssig årsag ikke er medlem af en kultur- eller fritidsforening.
 
 Du søger fritidspas igennem dit barns folkeskole. Du tager kontakt til skolen, hvorefter skolen er bemyndiget til at vurderet behovet for et fritidspas. Skolen og foreningen afregner herefter kontingentet.
 
 Et fritidspas er udstedt til en bestemt aktivitet. Dette gøres i samspil med skolen. Hvorvidt fritidspasset kun er gældende til den enkelte aktivitet afgøres i samspil med skolen. Der er mulighed for at få op til 1.000 kr. pr. barn pr. år.